ΝΑΜΑ

ΝΑΜΑ "ΓΑΡΔΙΚΗΣ"

Εκκλησιαστικός Οίνος
Θείας Ευχαριστίας

Οίνος Φυσικός Γλυκός που παράγεται κυρίως από την ποικιλία Μαυροδάφνη Πατρών  Π.Ο.Π.

Με την επιβεβλημένη προσθήκη του Ζέοντος Ύδατος στο Νάμα, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τέλεσης της Θείας Λειτουργίας (σύμφωνα με το πατερικό Βυζαντινό λειτουργικό τυπικό) και την ομολογία «Ζέσις Πίστεως, Πνεύματος Αγίου», προσφέρεται το κρασί τούτο ως Τίμιο Δώρο στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας της Εκκλησίας μας.

Εμφιαλώνεται σε 750ml, 375 ml και 187 ml.

Comments are closed.